Stefan ehdolla SP:n varapuheenjohtajaksi

Stefan ehdolla SP:n varapuheenjohtajaksi.

01


Partio on tulevaisuusliike

Tänä syksynä partioon liittyvä sudenpentu voi nähdä oman elämänsä aikana aina 2100-luvulle asti. Partiolaisella on valmiuksia kohdata erilaisia tulevaisuuksia ja ymmärrystä omasta osallisuudestaan niiden muokkaamisessa. Partio lisää osallisuutta yhteiskuntaan, opettaa vastuuta itsestä ja ympäristöstä sekä antaa kykyä kohdata käytännön ongelmia ja ratkaista niitä.

Lue lisää aiheesta

02


Partio on yhteiskunnallinen muutosvoima

Partion edistää liikkeenä sellaista Suomea ja maailmaa, jossa nuorten on helppo olla ja kasvaa. Partion pitää olla tukevasti etunojassa, kun on kyse tulevaisuuskysymyksistä: nuorista, kestävästä kehityksestä ja demokratiasta.

Lue lisää aiheesta

03


Partio on merkityksellinen harrastus ja vapaaehtoistyö

Partiossa pitää kunnioittaa jokaista vapaaehtoista omana arvokkaana itsenään ja auttaa vapaaehtoisia löytämään heitä kehittävät tehtävät. Partio tuo vapaaehtoisille merkityksellisyyttä elämään, ja innokkaat sekä osaavat vapaaehtoiset ovat partion sydän. Vapaaehtoisresurssista huolehtiminen on tärkeimpiä tehtäviämme.

Lue lisää aiheesta

04


Partio kasvattaa kestävään kehitykseen ja toimii kestävällä tavalla

Partioliikkeessä on jokaisella tasolla ohjattava ilmastoystävällisiin ratkaisuihin käytännön toiminnassa. Partio on maailmanlaajuinen liike, ja vastuu maapallosta sekä ihmisten hyvinvoinnista on meidän kaikkien yhteinen.

Lue lisää aiheesta

05


Partio-organisaatiota on kehitettävä ajassa

Partion tavoitteena pitää olla, että jokainen lapsi ja nuori pääsee mukaan partioon eri puolilla Suomea. Partio voi aidosti hyvin, kun partio voi hyvin kaikkialla Suomessa. Järjestön tukiorganisaation pitää toimia tiiviissä yhteistyössä toiminnansuunnittelusta lähtien ja tehtävät on jaettava eri toimijoille selkeästi.

Lue lisää aiheesta

06


Lue lisää ajatuksiani blogista

Lue lisää blogista


Blogi

Partio on tulevaisuusliike

Tänä syksynä partioon liittyvä sudenpentu voi nähdä oman elämänsä aikana aina 2100-luvulle asti.Kun kohtaamme tulevaisuuden, jonka luonnetta on väistämättä vaikea ennakoida, yksilön käsityksellä mahdollisuuksistaan ja roolistaan yhteisössä on suuri merkitys. Partio keskittyy harrastuksena juuri yksilön kasvattamiseen monelta eri kannalta, ja uskallan toivoa, että partiolaisella on sekä valmiuksia kohdata erilaisia tulevaisuuksia että ymmärrystä omasta osallisuudestaan niidenJatka lukemista ”Partio on tulevaisuusliike”

Partio on yhteiskunnallinen muutosvoima

Partion pitää liikkeenä edistää sellaista Suomea ja maailmaa, jossa nuorten on helppo olla ja kasvaa. Partiolla on pitkä historia paikallistason kansalaisyhteiskunnan vaikuttajina sekä laajempana yhteiskunnallisena muutosvoimana. Partiolaisten hyvät työt ovat vastanneet ajan kulloisiakin vaatimuksia. Partion pitää olla tukevasti etunojassa, kun on kyse tulevaisuuskysymyksistä: nuorista, kestävästä kehityksestä ja demokratiasta. Partio ei ota kantaa puoluepolitiikkaan, mutta voimmeJatka lukemista ”Partio on yhteiskunnallinen muutosvoima”

Vapaaehtoisten johtaminen partiossa

Partiossa johtamisessa uskon yhteiseen liikkeeseen ja jatkuvuuteen. Varapuheenjohtajan tärkeimmiksi tehtäviksi näen hallitusvastuun lisäksi puheenjohtajan tukemisen tehtävässään, sovituista vastuualueista vastaamisen, puheenjohtajatiimin sparraamisen työvaliokunnassa sekä laajemmin kokonaisuuden hahmottamisen. Puheenjohtaja ja puheenjohtajisto yhdessä ovat vastuussa partion kokonaisuudesta Suomessa. Olen luonteeltani keskusteleva, perehdyn huolellisesti päätösten taustoihin, kunnioitan eri näkökulmia ja etsin ratkaisuja. Mahdollisten ristiriitojen ratkaiseminen reilulla tavalla kuuluu johtajanJatka lukemista ”Vapaaehtoisten johtaminen partiossa”

Stefan Stjärnstedt

stefan.stjarnstedt@partio.fi

Create your website at WordPress.com
Aloitus